MEME DİKLEŞTİRME 
AMELİYATI (MASTOPEKSİ)

Memelerde sarkıklık (meme pitozu) durumunda; mevcut meme dokusu kullanılarak, sarkık ve gevşek olan deri zarfının küçültülerek mevcut meme parenkim dokusu korunup yeniden şekillendirilmesi yöntemiyle uygulanan, meme toparlama ameliyatıdır.

Eğer hastanın mevcut meme hacmi ve dokusu yeterli ise; silikon implant kullanılmadan sadece kendi dokusu kullanılarak yapılabilir. Memelerde sarkıklık ile beraber içlerinde boşalma şikayeti olan hastalarda ise; hastanın beklentisi ölçüsünde yeterli hacim ve meme dokusu yok ise; dikleştirme işlemi, aynı seansta mastopeksi ve silikon implant ile büyütme şeklinde de yapılabilmektedir.

Memenin şekli, sarkıklığın derecesi, deri elastikiyeti, göğüs ön duvar genişliği, mevcut meme hacmi, meme dokusunun yeterliliği, hastanın vücut kitle indeksi ve doku kalınlıkları, hastanın medikal durumu ve hastanın beklentisi gibi birçok değişken gözetilerek hastaya uygun cerrahi teknik detaylı bir muayene sonrasında belirlenmekte ve hastaya en uygun olan teknik seçilmektedir.

Ameliyat öncesinde hasta ile yapılan detaylı görüşmede; planlanan meme boyutu ve hacmi, cerrahi kesinin ve izlerin yeri, emzirme fonksiyonu, şekil ve simetri gibi değişkenler hasta ile detaylı olarak görüşülür ve planlanır. Ameliyat öncesinde hastanın yaşına göre mamografi ve/veya meme ultrasonu ile memede kitle taraması yapılır ve ameliyattan 6 ay sonra da bu tetkiklerin tekrarlanması önerilir.

Ameliyat genel anestezi altında 3-4 saat süren bir operasyon olup, hastanede kalış bir gündür. Ameliyat sonrasında meme formunu koruyan özel bir sütyen korse kullanımı 2-3 hafta gereklidir. Ameliyat sonrası günlük hayata dönme süreci ortalama 2 hafta kadardır. İzlerin iyileşmesi ve belirsizleşmesi için çeşitli skar jellerin kullanımı önerilir. Meme formunun son halini alması ve yara iyileşmesinin tamamlanarak izlerin son halini alması ortalama bir yıl kadardır.

Yurtdışından gelecek olan hastalar için; ameliyat sonrası kalış süresi bir haftadır.

tr_TRTürkçe