JİNEKOMASTİ 
AMELİYATI

Erkeklerde meme dokusunun büyümesine jinekomasti adı verilir. Bu durum; erkeklerde yenidoğan, ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde fizyolojik olarak görülmektedir. Bunun dışında kilo alıp verme dönemleri sonrasında veya kilolu kişilerde memede yağ doku artışı ile giden ve jinekomastiyi taklit eden durum ise psödojinekomasti olarak  adlandırılır.

Jinekomasti durumunda; eğer kişinin şikayetleri kalıcı ise (sıklıkla bir yıldan uzun süredir mevcutsa);  tanı ve tedavi gereklidir. Vakaların çoğunda durum idiyopatik (altta yatan bir sebebi olmayan) olup;  hastanın isteği doğrultusunda cerrahi işlem planlanabilir.

Ameliyat öncesinde; muayene sonrasında klinik olarak jinekomasti tanısı konduktan sonra;  meme bölgesi için meme ultrasonu ile görüntüleme yapılarak hem memede kitle olup olmadığı taranır; hem de artmış dokunun tipi ortaya konur. Tedavi hastaya göre liposakşın, vaser liposakşın (ultrason yardımlı liposakşın)  ve/veya cerrahi eksizyon şeklindedir. 

Ameliyat öncesinde detaylı muayene ve tetkikler sonrasında hastaya en uygun cerrahi seçenek sunulur. Yine ameliyat öncesinde hasta endokrinoloji muayenesine gönderilerek altta yatan patolojik bir durum olup olmadığı araştırılır. Böyle bir durum tespit edilirse; öncelikle medikal tedavi önerilir ve medikal tedavi sonrasında konsultan endokrinolog hekimin önerileri doğrultusunda cerrahisi planlanır.

tr_TRTürkçe